dijous, 9 de juny del 2011

Conferència d'Elena Romeo Garcia-notària

Ahir vaig assistir a la conferència d'Elena Romeo i m'agradaria compartir amb vosaltres coses importants que vaig aprendre. Perdoneu si hi ha alguna errada, espero que no. Desitjo especiament fer constar la necessitat d'estar ben assesorats per un notari
Conferència: “DECIDEIX ARA EL TEU FUTUR”  a càrrec de Elena Romeo García. Notària
Hi ha quatre documents que la gent gran ha de considerar.
TESTAMENT: És un acte d’última voluntat de contingut patrimonial o d’altres com el reconeixement d’un fill... S’ha de fer davant de notari i no és gaire recomanable el que es fa manuscrit davant de testimonis perquè ha de complir molts requisits. El testament obert és el més normal. A Catalunya no és permès el mancomunat (matrimoni) a Aragó i Navarra sí. A Catalunya ha de ser personal, no són necessaris testimonis, només si la persona no és cega, sorda o no sap escriure.  Es pot fer les vegades que es vulgui i preval sempre l’últim.
Respecte al contingut hi ha llibertat però amb limitacions.
Ha d’haver un hereu que rebrà l’actiu i el passiu (deutes, hipoteques..)
Han de respectar les legítimes(S'ha de deixar sempre ¼ del valor de la herència als legitimaris que reben tots a parts iguals). Son legitimaris els fills o els nets, si són morts, els pares però mai el cònjuge. La legítima s’ha pogut rebre en vida. Es paga amb bens o diners. Es pot privar de la legítima per causes molt greus com maltractaments...
TESTAMENT VITAL (Voluntats anticipades)
Es fa en previsió de malaltia llarga, dolorosa... i es sol·liciten tractaments pal·liatius...,es poden designar persones que et representin davant el metge, per donacions d’òrgans,  A Catalunya està limitat a la xarxa sanitària pública, és un document dirigit a les administracions i als metges. Es recomana que ho sàpiga la família.
PODER GENERAL
Es un document notarial per concedir una autorització a una persona perquè pugui fer actes:
Acompanyar a una persona, vendre propietats...
Es àgil per a qüestions amb menys transcendència econòmica i per a qüestions de més transcendència es poden designar més d’una persona.
Només es pot fer en plena capacitat mental i es pot revocar.
Consell: “ha d’existir una relació de total confiança”. Et poden arruïnar.
AUTOTUTELA
Es fa davant de notari. Es designa una persona que vols que sigui la teva tutora en cas de ser incapacitada.  
ES ACONSELLABLE FER DONACIO EN VIDA?
Cal tenir present que el que es dona ja no es recupera.
Consell: Tan sols si el donant pot sobreviure desprès de fer aquesta donació.
CONCLUSIÓ: Deixa’t aconsellar per un notari  

dimecres, 8 de juny del 2011

jubilada

Quina paraula! Persona que ha deixat de treballar i rep una paga de l’estat. Tant que costa trobar feina i també deixar-la. Potser les definicions són injustes, només reconeixen el treball remunerat. Convindreu amb mi que quan li diem a algú “estic jubilada”, no li diem que no treballem sinó que ho fem de manera diferent. Poc a poc li vaig trobant el gust a la paraula i m’hi vaig identificant. Als 51 anys quan m’ho van dir per primera vegada em vaig sentir “vella, inútil,...”. Ara no, he vist gent com jo, molta, que per unes raons o d’altres estan en la mateixa situació, que gaudeix de la vida, que comparteix coneixements i experiències, que treballa, sí, treballa de manera altruista per altra gent, per ideals i per tantes coses, que em sento bé. Poc a poc vaig trobant el meu camí. Enceto aquest bloc per compartir-ho amb tots vosaltres.