dimarts, 19 de novembre del 2013

NOVA XARXA DE BUS


Felicitar a l’Ajuntament per aquesta nova xarxa de bus, tan ben pensada i dissenyada. Si dissenyada per al turisme principalment, que no tan per els treballadors de la zona Franca que viuen a Barcelona i per el que aquí ens ocupa la Gent Gran

Felicito la posada en marxa del servei d’informació a la Gent Gran a traves dels Casals. Des d’aqui vull fer una demanda, aquest servei d’informació ha de començar amb una classe de matemàtiques i geometria. Cal recordar, a la nostra G.G que amb prou feines va anar a escola, què són les horitzontals, les verticals, però sobretot les diagonals (que no la Diagonal) i els números parells i senars, a interpretar UN PLANOL.

Vull felicitar també el servei d’informació als Consells de Barri, i subratllo INFORMACIO. Amb paraules del conseller del meu districte, el 13 d’aquest mes, fa quatre dies, només vam anar a queixar-nos. La gent del meu barri des de la seva arribada a Barcelona ha anat a comprar al Mercat de la Boqueria. Primer crec que era el 29 i des de fa anys el 14 els deixava a la porta. Ara la nostra Gent Gran per anar al mercat de tota la vida hauran d’agafar dos busos i fer una àrea d’intercanvi. Es clar, és igual ,la Boqueria també és el gran mercat pel Turisme, encara que la gent de Barcelona no hi anem igual hi anirà molta gent, segurament els turistes interessen més que la Gent Gran de la nostra ciutat.


parada sense servei
Només ha estat un exemple. Es podrien posar d’altres com les caminades que ens obliguen a fer a les àrees d’intercanvi. Un veí meu al preguntar a un noi com podia anar ara allà on anava abans amb un sol bus i veient el que havia de fer li va dir al noi
- escolta nen que no t’he demanat de fer una carrera de relleus ni una marató-

multiparada
Només aquestes dues anècdotes per il·lustrar com la nova xarxa canviarà els hàbits dels veïns i veïnes però sobretot de la Gent Gran i fer la següent demanda. Espero de l’Ajuntament que la XARXA  d’ INFORMACIÓ s’ampliï en XARXA D’OPINIO, que s’escolti a la nostra Gent Gran a cada barri i siguin capaços de minimitzar l’enrenou que aquest nou model suposa per la nostra Gent Gran.

De cap manera vull criticar que la nostra ciutat sigui turística, cuidi i aculli bé aquesta inigualable font d’ingressos, només demano de la sensibilitat dels nostres governants que no es retallin aquells serveis que funcionen com ara algunes línies bus, encara que no responguin al Pla Cerdà d’horitzontals i verticals i que alguna línea hagi de fer una petita corba.